vrijdag 27 december 2013

De Moderne Mens

De Moderne Mens wordt beheerst door het bijgeloof van dé Godin rede. Het is een 'verdrukte mens' wiens leven geen innerlijke zin meer heeft. De religieuze goden zijn verdwenen en we hebben nu nieuwe goden gekregen: 'marketing en efficiency'. En vele media en communicatiespelletjes... O wondere techniek...!
Voor de moderne mens hebben religie en moraal afgedaan als norm. De wereld kan daarom enkel nog gerechtvaardigd worden als een esthetisch fenomeen. Het is klaarblijkelijk de enige invalshoek van waaruit het sterfelijke leven nog uit te houden is. Zoveel mogelijk profiteren van het leven en het doel 'heiligt' in vele gevallen de middelen.
De mensen proberen hun leven uit te houden in 'schone schijn'. De moderne mens is ogenschijnlijk heel tevreden met de 'opgepoetste oppervlakte' der dingen.

Ook voor het bijgeloof van dé rede en techniek moeten we een zeer hoge prijs betalen. Er is een enorm groot gebrek aan het kijken diep in onszelf met alle gevolgen van dien. De mens is vergeten dat 'hijzelf' niet aan zijn oorsprong stond en dat alles, maar dan ook alles, gestuurd wordt door Natuurlijke krachten die hijzelf zeker niet kan beheersen! Dit onbegrip of dwaling brengt crisissen met zich mee. Wegens de globalisatie is het dus zeker niet de laatste. Het zal nu gewoon in stijgende lijn gaan tenzij....je dit boek begrijpt...en het tij kan gekeerd worden? Een klein druppeltje op een gloeiend hete plaat.
Kunnen we de aankomende nieuwe catastrofe in laatste instantie vermijden?
Hoe  moeten we nu dringend handelen?

De wereld heeft ons eigenlijk in zijn greep, zonder dat we het zelf goed begrijpen!
We kunnen er niet aan ontsnappen, niet aan ontvluchten. We kunnen misschien proberen haar te ontkennen?
We moeten dringend een confrontatie aangaan met 'de diepte' in onszelf. Het onbewuste, of hoe je het ook noemt? Misschien hét diepste van ons wezen zelf... ? Als we dat niet doen krijgt, vroeg of laat, dit onbewuste instinct ons onherroepelijk in zijn greep! En dé gevolgen zijn niet te overzien!

Aangezien we ogenschijnlijk niet kunnen weten wat er wetenschappelijk gebeurt na het afleggen van ons aardse lichaam, is zelfinzicht  en intuïtief instinct nodig! Dit intuïtief instinct gaat nu verloren  en daarom zijn er zovele psychische problemen.

Dit boek openbaart een totaal nieuw inzicht over onze wereld en ons denken.